Asociația Pacienților din Galați lansează campania locală de informare, educare și conștientizare a drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal

Asociația Pacienților din Galați anunță lansarea campaniei locale de informare, educare și conștientizare a
drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal dedicată persoanelor de etnie romă și populației generale
din județul Galati.
Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat
de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din
România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru
grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal,
prin programe de cetățenie activă.
Datele recente arată că există un nivel ridicat de discriminare cu care persoanele de etnie roma se confruntă din
partea societăți non-roma, așadar prin intermediul campaniei locale de informare, educare și conștientizare a
drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal, ne propunem să contribuim la creșterea toleranței,
nondiscriminării, promovării egalității și combaterii excluziunii sociale a persoanele de etnie roma.
Obiectivele campaniei sunt:
 Timp de 6 luni, minim 3600 de persoane din populația generală vor fi informate și conștientizate cu
privire la drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal (în comunitate și/sau în mediul online)
 5 tineri voluntari vor implementa campania locală de informare, educare și conștientizare a comunității,
pe tematica drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal.
 24 de acțiuni locale (online sau în comunitate) de informare, educare, conștientizare privind drepturile
omului, nondiscriminare și tratament egal.
MESAJ CAMPANIE: Lipsa de informare duce la discriminare! Toți avem aceleși drepturi!
În cadrul acestei campanii, este disponibil numărul de telefon 0724581684, destinat persoanelor de etnie romă
și care se simt discriminate. Un expert va prelua apelul și îl va consilia în vederea depășirii acestei situații.
Asociația Pacienților din Galați este o organizație neguvernamentălă din județul Galați, care se axează pe
promovarea și apărarea drepturilor diferitelor grupuri vulnerabile: persoane infecțate cu HIV, persoane cu boli
cronice și persoane de etnie romă, Oferă servicii de sprijin și suport cu privire la drepturile omului și
nondiscriminare, sesiuni de informare în liceele din județul Galați, privind bolile cu transmitere sexuală, boli
cronice. Mai multe despre Asociația Pacienților din Galați, vizitează-ne pe site-ul www.cumsunt.ro, .
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al
Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15
state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către
consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de
Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de
Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.
Proiect derulat de: Cu sprijinul:

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității
grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung
a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în
România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și
Norvegiene accesați www.eeagrants.ro.
Date contact:
Ing. Președinte Scoarță Daniel
Asociația Pacienților din Galați
Web site: www.cumsunt.ro
Email: asociatia_galati@yahoo.ro
Tel: 0748.099.373

Leave a Reply

Your email address will not be published.